Połączenie spółek

Połączenie spółek

Połączenie spółek

City

Date

Choose a date

People

Promo code

  1. RentPlanet.pl
  2. Połączenie spółek

Plan Połączenia spółek kapitałowych (data zamieszczenia 23.10.2019 r.)

Załączniki do Planu Połączenia:

Załącznik nr 1a i Załącznik nr 1b - Uchwały Zarządów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej o zamiarze połączenia spółek (data zamieszczenia 23.10.2019 r.)

Załączniki nr 2 - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu ze Spółką Przejmującą (data zamieszczenia 23.10.2019 r.)

Załącznik nr 3 - Ustalenie wartości Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 31.08.2019 roku (data zamieszczenia 23.10.2019 r.)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 31.08.2019 roku (data zamieszczenia 23.10.2019 r.)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 31.08.2019 roku (data zamieszczenia 23.10.2019 r.)

Newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close