29 marca 2023

Czym są referencje najemcy. Co powinien zawierać list referencyjny?

Czym są referencje najemcy. Co powinien zawierać list referencyjny?

Umowę o najmie mieszkania podpisuje się najczęściej po rozmowie z potencjalnym najemcą i uzgodnieniu warunków płatności. Wymagany jest dokument potwierdzający tożsamość danej osoby. Właściciele upewniają się, że lokator ma stałe dochody pozwalające na opłatę czynszu. Pojawiają się czasami pytania związane z paleniem papierosów czy wprowadzeniem do mieszkania zwierząt. Do głębszej weryfikacji najemców raczej nie przywiązuje się wagi. To błąd, który czasami może sporo kosztować. Dlatego RentPlanet, wyspecjalizowana w najmie firma, prosi przyszłego najemcę o przedstawienie listu referencyjnego.

Jakie informacje powinien zawierać list referencyjny? Lista referencyjna – co sprawdzić przy odbiorze mieszkania.

List referencyjny wystawia lokatorowi właściciel po odbiorze mieszkania i zakończeniu umowy najmu. Co powinny zawierać referencje? Przede wszystkim imię i nazwisko najemcy, okres najmu oraz adres wynajmowanej nieruchomości. 

Lista referencyjna odbioru mieszkania zawiera podstawowe informacje o przebiegu najmu. Należą do nich:

 • Przestrzeganie zawartej umowy
 • Opłacanie czynszu w terminie
 • Opłacanie mediów i opłat administracyjnych w terminie
 • Brak skarg ze strony sąsiadów
 • Utrzymanie należytego porządku w mieszkaniu
 • Pozostawienie mieszkania w należytym stanie
 • Pozostawienie wyposażenia mieszkania w należytym stanie
 • Dobry kontakt w wynajmującym
 • Terminowe zwolnienie mieszkania po ustaniu umowy

Pod listem referencyjnym po odbiorze mieszkania podpisuje się wynajmujący, a następnie przekazuje go byłemu lokatorowi. Ta opinia jest przydatna w najmie kolejnego lokalu. W przypadku powierzenia zarządzania najmem RentPlanet, za proces weryfikacji najemcy i wystawienie listu referencyjnego odpowiada nasza firma. 

O co należy zapytać poprzedniego wynajmującego

Najważniejsze pytanie dotyczy płatności. Nikt nie chce trafić na najemcę, który zalega z opłacaniem czynszu czy innych opłat za mieszkanie. Pytajmy wprost, czy comiesięczne przelewy pojawiały się na rachunku zgodnie z zapisami w umowie. Czy były płatności przeterminowane? Jak często dochodziło do takich sytuacji? Nie płacący najemca to największy problem każdego właściciela mieszkania. Nieruchomość nie przynosi wtedy przewidywanych przychodów i trzeba poświęcić sporo czasu na odzyskiwanie należnych kwot z najmu. RentPlanet, po podpisaniu umowy z właścicielem, bierze na siebie cały proces zarządzania najmem nieruchomości. W tym również weryfikację nierzetelnych najemców, aby potencjalne problemy z płatnościami w ogóle się nie zdarzały. Profesjonalne zarządzanie może objąć kontakt z pracodawcą i uzyskanie w pracy informacji dotyczących statusu zatrudnienia najemcy. Dane te pozwalają błyskawiczne przewidzieć, czy najemca lokalu będzie mógł ponosić comiesięczne koszty opłacenia czynszu mieszkania. W najmie krótkoterminowym najemca otrzymuje od RentPlanet kod wejściowy do wynajmowanego apartamentu dopiero po opłaceniu pobytu. Po ustaniu umowy wygenerowany dla najemcy kod przestaje być aktywny. Lokator nie ma możliwości wejścia do mieszkania. Tak działają oryginalne zamki RentingLock, produkowane przez RentPlanet.  Uregulowane opłaty to najważniejsza pozycja na liście referencyjnej odbioru mieszkania. 

Czy najemca dobrze dbał o poprzednią nieruchomość?

Zanim w imieniu naszych klientów podpiszemy umowę najmu, weryfikujemy przyszłego najemcę. Celem są odpowiednie przychody właścicieli mieszkań i zachowanie ich własności w bardzo dobrym stanie. Temu służy wnikliwe sprawdzenie, jak potencjalny najemca dbał o poprzednio wynajmowane lokale. Czy troszczył się o nieruchomość i w jakiej kondycji pozostawił ją po okresie najmu? Nasi specjaliści mogą poprosić potencjalnego najemcę o kontakt do właściciela poprzedniego wynajmowanego mieszkania. Wystarczy kilkuminutowa rozmowa dotycząca opinii dotyczącej porządku pozostawionego w wynajmowanym lokalu przez najemcę. Dopuszczalne są drobne zabrudzenia wynikające z normalnego użytkowania. Alarm powinien włączyć się w przypadku zniszczonych sprzętów czy ogromnych plam na ścianach. Takich usterek trudno nie zauważyć. Można również zajrzeć do protokołu zdawczo-odbiorczego oraz referencji dla najemcy po poprzednim najmie. Tam powinny znaleźć się wszystkie informacje i uwagi związane ze stanem nieruchomości po okresie najmu.

Czy nie było skarg na zachowanie najemców?

Idealny najemca płaci regularnie czynsz, opłaty za media i opłaty administracyjne. Dba również o powierzone mu mieszkanie. Jednak w najmie równie istotne jest odpowiednie zachowanie najemcy. Niedopuszczalne są skargi sąsiadów na nocne imprezy czy głośną muzykę. W ostateczności wspólnota może poprzez zgłoszenie oficjalnej skargi negatywnie wpłynąć na odpowiedni poziom najmu mieszkania. Dlatego w lokalach zarządzanych przez RentPlanet skrupulatnie przestrzegane są dobrosąsiedzkie zasady. Nie tolerujemy nieodpowiedniego zachowania, które mogłoby rzutować na proces najmu i planowane przychody właściciela. Opinie o zachowaniu lokatora znajdują się później w przygotowanych referencjach dla najemcy. Otrzymuje je w trakcie odbioru mieszkania po najmie. 

Która ze stron wypowiedziała obecną umowę?

Bez ważnego powodu wynajmujący raczej nie wypowiada umowy najmu i nie rezygnuje z zysków z najmu. Ma świadomość, że pusty lokal to strata z inwestycji, jaką jest nieruchomość zakupiona na wynajem. Zdarzają się oczywiście sytuacje losowe, właściciel mieszkania może mieć plany sprzedaży nieruchomości czy zamieszkania w niej. Dlatego warto zrewidować powody wypowiedzenia umowy. W RentPlanet nie dopuszczamy do sytuacji zerwania umowy przez najemcę przed zakończeniem okresu najmu. Świadomie zarządzamy najmem, gwarantując sprawną obsługę finansową i fachowe wsparcie dla współpracujących z nami właścicieli apartamentów. 

Czy w mieszkaniu nie pomieszkiwały inne osoby bez umowy?

Umowa najmu, także krótkoterminowego, podpisywana jest z konkretną osobą. Najemca otrzymuje indywidualny kod do mieszkania na cały okres najmu. Co jednak w sytuacji, kiedy z wynajętego apartamentu zaczynają korzystać osoby nie posiadające umowy? Oczywiście naturalne są odwiedziny gości czy członków rodziny, jednak nie może to mieć charakteru stałego zamieszkiwania wielu osób. Ma to szczególnie znaczenie w najmie krótkoterminowym, kiedy najemca nie płaci osobno za media. W najmie długoterminowym najemca może zamieszkać z inną osobą. Musi jednak poinformować wynajmującego i uzyskać na to jego zgodę. RentPlanet przeprowadza wtedy proces weryfikacyjny kolejnego lokatora i aneksuje umowę. Właściciel apartamentu ma pewność, że najem jest profesjonalnie zarządzany, a na jego konto wpływają dodatkowe przychody. Optymalna opłata za najem ustalana jest w ramach naszej usługi Revenue management. To sprawdzona i skuteczna strategia cenowa.

Czy wynajęlibyśmy mieszkanie tym najemcom jeszcze raz?

Referencje dla najemcy opierają się na skrupulatnej weryfikacji odbioru mieszkania. Na tej podstawie spisywana jest lista referencyjna odbioru mieszkania, a następnie list referencyjny. Przedstawiciele RentPlanet dokładnie oglądają apartament po każdym najmie. Wiemy, czy był zachowany porządek, cisza nocna i dopuszczalna liczba odwiedzin zewnętrznych gości. Właściciele nieruchomości mają pewność, że zawsze zadajemy sobie pytanie, czy wynajęlibyśmy mieszkanie tym najemcom jeszcze raz. RentPlanet zarządza mieszkaniami na wynajem w wielu miastach w Polsce. Posiada ogromną liczbę powracających najemców, którzy chętnie wynajmują apartamenty podczas pobytów biznesowych czy wypoczynkowych. Właściciele są zadowoleni z przychodów generowanych przez wynajmowane nieruchomości.

Podsumowanie

Wgląd do otrzymanych referencji po odbiorze mieszkania to początek procesu weryfikacji najemcy. Właściciel nieruchomości zazwyczaj nie ma czasu na sprawdzanie historii najmu przez osobę, z którą chce podpisać umowę. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu RentPlanet ma wiedzę i narzędzia do rzetelnej kontroli najemcy oraz sprawdzenia referencji. Zawsze zasięgamy szczegółowych informacji i opinii o potencjalnym najemcy. W najmie długoterminowym prosimy o referencje od poprzedniego wynajmującego. Wiemy wtedy, jak przebiegał odbiór mieszkania, czy pojawiły się usterki, jaka była opinia sąsiadów. Zaglądamy do listy referencyjnej odbioru mieszkania. Jeżeli najemca nie posiada referencji w formie pisemnej, prosimy o kontakt do właściciela poprzedniego mieszkania. Sprawdzamy również u pracodawcy zatrudnienie oraz sytuację życiową potencjalnego najemcy. Tak szczegółowy audyt pozwala zawrzeć umowę, która będzie w przyszłości przynosić właścicielowi nieruchomości stałe przychody. Listy referencyjne to standardowa procedura wymagana przez profesjonalne firmy zarządzające najmem.

Jeżeli jesteś właścicielem wynajmowanego mieszkania, to zadajesz sobie pytania:

 • Jak powinna wyglądać lista referencyjna, co należy sprawdzić przy odbiorze mieszkania.
 • Co powinny zawierać referencje i jak przygotować referencje dla najemcy.
 • Jak napisać list referencyjny.
 • Co to jest lista referencyjna odbioru mieszkania.

Skontaktuj się z RentPlanet. Zajmiemy się przynoszącym godziwy zysk najmem Twojej nieruchomości. 

T: +48 71 75 501 50 infolinia

E: biuro@rentplanet.pl