Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w dniu 29 czerwca 2023 roku do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu Wydział VI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zostało wpisane przekształcenie spółki RentPlanet
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000648720) w spółkę
RentPlanet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0001044568).

Więcej informacji: