Polityka prywatności serwisu internetowego i infolinii rentplanet.pl

1. RentPlanet Apartments sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zwana dalej (“RentPlanet”) podchodzi z dużą uwagą i troską do ochrony Twoich danych osobowych w trakcie realizacji usługi i po jej zakończeniu. RentPlanet Apartments podejmuje wszelkie możliwe środki, by przetwarzać dane osobowe Twoje zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”). Poniżej znajduje się informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz zapoznać się z pełną Polityką prywatności Administratora i pozostałymi dokumentami związanymi z ochroną danych osobowych – https://www.rentplanet.pl/rodo.

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest RentPlanet Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem: 50-125 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000658841, numer NIP: 5223081618, (dalej „Administrator”)

3. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH?

Jeśli masz pytanie dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych przez RentPlanet Apartments sp. z o.o., przysługujących uprawnień lub pragnąłbyś pozyskać kopie swoich danych osobowych albo skorzystać z innych praw Tobie przysługujących (o których poniżej), jesteśmy dla Ciebie dostępni:
Pod nr telefonu: +48 71 755 01 50
Pod adresem e-mail: biuro@rentplanet.pl
Pod adresem firmy: RentPlanet Apartments Sp. z o.o., ul. Św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław
Za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem rentplanet.pl/kontakt;

RentPlanet Apartments sp. z o.o. nie powołała Inspektora ochrony danych, lecz korzysta z pomocy ekspertów, którzy będą przykładać najwyższą wagę do ochrony Twojej prywatności.

4. JAKIE DANE PRZETWARZAMY I NA JAKIEJ PODSTAWIE?

Administrator prowadzi serwis internetowy RENTPLANET.PL wraz z infolinią telefoniczną (dalej „Serwis”) dostępny dla wszystkich Użytkowników (dalej „Użytkownik).
RentPlanet Apartments sp. z o.o. przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika:
a) imię i nazwisko
b) adres e-mail
c) numer telefonu
d) adres korespondencyjny
e) PESEL/nr paszportu
f) termin pobytu
g) dane do płatności
h) obraz z monitoringu

Korzystając z Serwisu oraz z infolinii przyjmujesz do wiadomości, że przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, której jesteś stroną lub podejmujesz takie działania, które zmierzają do jej zawarcia lub uzyskania informacji, odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.
Twoje dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane także na podstawie dobrowolnej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego, przedstawiania ofert, promocji i innych informacji.
Link: https://www.rentplanet.pl/kontakt.
Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać kontaktując się z nami.
Twoje dane osobowe będą także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z prawa (m. in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa).

Twoje dane osobowe będą także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – np. w celu ewentualnej obrony praw i dochodzenia roszczeń.

5. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:
a) świadczenia usług najmu krótkoterminowego apartamentów;
b) udzielania odpowiedzi na pytania i inne wiadomości przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub smsów oraz do dalszego kontaktu z Użytkownikiem, c) przekazywania Użytkownikowi przez Administratora informacji o ofertach, promocjach, rabatach i aktualnościach (marketing bezpośredni – o ile Użytkownik wyraził na to zgodę),
d) odpowiedzi na pytania zadane przez Użytkownika przy korzystaniu z infolinii,
e) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z prawa,
f) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora

6. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE?

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione:
a) pracownikom, zleceniobiorcom, podwykonawcom i innym osobom zatrudnionym lub współpracującym z nami, które zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych lub mają zawarte z nami umowy powierzenia przetwarzania danych;
b) biurom rachunkowym;
c) kancelariom prawnym;
d) podmiotom świadczącym usługi informatyczne, w tym w szczególności usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail;
e) podmiotom świadczącym usługi marketingowe;
f) podmiotom uczestniczącym w dokonywaniu rozliczeń, w tym dostawcy systemów fakturowych, systemy płatności online i banki;
g) podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie;
h) podmiotom dostarczającym systemy do rezerwacji apartamentów online;
i) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli przez:
a) okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umów zawartych z Użytkownikiem;
b) okres utrzymywania komunikacji z Użytkownikiem, w tym zwłaszcza okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi wszelkich żądanych informacji;
c) okres prowadzenia działalności marketingowej;
d) okres niezbędny dla dokonania rozliczeń podatkowych dotyczących Użytkownika oraz wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi;
e) wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji rachunkowej;
f) okres niezbędny dla przeprowadzenia egzekucji należności Administratora;
g) w stosunku do danych z monitoringu okres nadpisywania danych;
h) dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody;
Dane osobowe Użytkownika zostaną trwale usunięte, gdy wszystkie wyżej wymienione okresy dobiegną końca.

8. JAKIE UPRAWNIENIA POSIADASZ W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby,
c) w przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań marketingu bezpośredniego – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji, d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa) jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.

9. POLITYKA PLIKÓW COOKIES (CIASTECZEK) konsultacja z informatykami

Użytkownik przy pierwszej wizycie na stronie RentPlanet jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie akceptujesz stosowanie plików cookies. W każdej chwili możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki sposób działania plików cookies. Jednakże instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w tym tych wymagających autoryzacji. Serwis RentPlanet posiada następujące rodzaje plików cookies:
a) cookies sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
b) cookies stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia,z którego korzystasz do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź przez z góry ustalony czas, który jest określony w parametrach pliku cookies.
c) cookies podmiotów zewnętrznych:
– korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, Pixel Facebook, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics